BIOLOŠKA RAZNOLIKOST

2. februarja. Svetovni dan mokrišč

Vsako leto se 2. februarja obeleži svetovni dan mokrišč (WWD). Spominja se datuma, ko je bila konvencija o mokriščih ali Ramsarska konvencija podpisana s strani mesta na obali Kaspijskega morja, kjer je bila sprejeta mednarodna konvencija, in sicer 2. februarja 1971. Kaj so mokrišča?
Preberi Več